Δήλωση Γιάννη Τόλιου, μέλους ΠΓ της ΛΑΕ, υπεύθυνου Οικονομικής Πολιτικής

Μιλώντας σε συγκέντρωση εργαζόμενων που έγινε με πρωτοβουλία των Ομοσπονδιών και σωματείων των ερευνητικών κέντρων (ΙΓΜΕ, ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμιγκ», κά) έξω από το υπουργείο Οικονομίας, ο Γιάννης Τόλιος, μέλος της Π.Γ. της ΛΑΕ τόνισε μεταξύ άλλων ότι:

«Η συρρίκνωση των κονδυλίων χρηματοδότησης των ερευνητικών κέντρων έχει πολλαπλάσιες αρνητικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους στον τομέα της έρευνας και συνολικά στην ελληνική κοινωνία. Πολλοί ερευνητές αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της απόλυσης, ενώ «ψαλιδίζονται» σταθερά, θεμελιώδη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Ταυτόχρονα εκατοντάδες χιλιάδες νέοι επιστήμονες αναγκάζονται να ξενιτευθούν, αποστερώντας τη χώρα από «εν δυνάμει» προστιθεμένη αξία, εισόδημα, ασφαλιστικές εισφορές, φορολογικά έσοδα, κά. Πρόκειται για ουσιαστική «αιμορραγία», με αρνητικές, άμεσες και μακροπρόθεσμες συνέπειες για την οικονομία και κοινωνία.

Η ΛΑΕ στηρίζει τον αγώνα των εργαζόμενων στο χώρο της έρευνας, για την άμεση κάλυψη των αναγκών σε ερευνητικό δυναμικό, την υλοποίηση των προγραμμάτων που έχουν εξαγγελθεί αλλά καθυστερεί αδικαιολόγητα η εφαρμογή τους, για διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων, κά. Ταυτόχρονα θεωρεί ότι για αποτελεσματική απόκρουση των μνημονιακών μέτρων και των νέων που σχεδιάζονται από την κυβέρνηση με εντολή των υπερεθνικών αφεντικών, χρειάζεται η ενιαία αγωνιστική κινητοποίηση όλων των δυνάμεων της μισθωτής εργασίας και των λαϊκών στρωμάτων, ώστε να ανοίξει ο δρόμος της Ανατροπής των Μνημονίων και της ελπιδοφόρας προοπτικής για τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα τη νέα γενιά.

Το Γραφείο Τύπου

3.3.17