• «Η ελληνική Βουλή πρέπει να συνταχθεί με τις εκατομμύρια φωνές των ευρωπαίων και καναδών πολιτών που απορρίπτουν τη CETA»
  • «Τεράστιες οι ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης που αποδέχτηκε μια συμφωνία που στρέφεται κατά των συμφερόντων του ελληνικού λαού»

 

Με 408 ψήφους υπέρ, 254 κατά και 33 λευκά, υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η συμφωνία διεθνούς εμπορίου και οικονομικής συνεργασίας ΕΕ-Καναδά, CETA.

Η Ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο καταψήφισε την καταστροφική συμφωνία διεθνούς εμπορίου και κατέθεσε εναλλακτικό ψήφισμα με το οποίο ζητούσε την απόρριψή της:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+B8-2017-0144+0+DOC+PDF+V0//EL

Με αφορμή την υιοθέτηση της συμφωνίας από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Δυστυχώς, η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπερψήφισε τη Συμφωνία Διεθνούς Εμπορίου και Οικονομικής Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά, CETA, με αποτέλεσμα να ανοίγεται μια ακόμα ευκαιρία στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα και τις πολυεθνικές εταιρείες να αποκομίσουν υπερκέρδη, χωρίς κανένα φραγμό, εις βάρος εκατομμύρια πολιτών, εργαζομένων και αγροτών σε Ευρώπη και Καναδά.

 Η Ευρωομάδα της Αριστεράς (GUENGL) καταψήφισε αυτή την καταστροφική συμφωνία.

 Μια συμφωνία που θα μπορούσε, όμως, να μην είχε έρθει προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εάν οι ελληνικές κυβερνήσεις έκαναν το καθήκον τους και υπερασπιζόντουσαν το δημόσιο συμφέρον και τα δικαιώματα του ελληνικού λαού.

 Τώρα βρίσκεται στα χέρια των εθνικών κοινοβουλίων να απορρίψουν ή να εγκρίνουν τη Συμφωνία CETA. Αρκεί τουλάχιστον ένα εθνικό κοινοβούλιο για να απορρίψει τη συμφωνία. Η ελληνική Βουλή πρέπει να συνταχθεί με τις εκατομμύρια φωνές των ευρωπαίων και καναδών πολιτών που απορρίπτουν τη CETA, και να μην την επικυρώσει».

 

 

Το Γραφείο Τύπου                                                                                                           

15.02.2017