Αρνητική η Ευρωομάδα της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο στην εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την αντίθεσή της στην περαιτέρω στρατικοποίηση της Ευρώπης και στην ενίσχυση των στρατιωτικών μηχανισμών της ΕΕ, εξέφρασε, χθες, η Ευρωομάδα της Αριστεράς (GUE/NGL), καταψηφίζοντας την Έκθεση Πρωτοβουλίας σχετικά με την Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Παρεμβαίνοντας,ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής έκανε την ακόλουθη αιτιολόγηση ψήφου:

«Καταψήφισα την Έκθεση Πρωτοβουλίας σχετικά με την Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή συντάσσεται με εκείνες τις φωνές στην Ευρώπη που ζητούν περισσότερη στρατικοποίηση και καταστολή. Διαφωνώ με την έκθεση που συντάσσεται με την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών των κρατών μελών ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η ιμπεριαλιστική συμμαχία του ΝΑΤΟ. Διαφωνώ με τους στρατιωτικούς μηχανισμούς της ΕΕ, ATHENA και EUBattlegroups, που αποτελούν ευρωπαϊκούς μηχανισμούς καταστολής και επιβολής πολιτικών, που έχουν τη δυνατότητα να επεμβαίνουν σε μια ανεξάρτητη χώρα. Αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη της ειρήνης και της αλληλεγγύης. Για μια Ευρώπη που θα αποτελεί παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και όχι παράγοντα αποσταθεροποίησης, οικονομικού ιμπεριαλισμού και στρατιωτικών επεμβάσεων».

 

Το Γραφείο Τύπου                                                                                                          

  24.11.2016