ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απάντηση σε ερώτηση του Νίκου Χουντή:

Την απραξία της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) στο θέμα της πάταξης του λαθρεμπορίου στα καύσιμα, αποκαλύπτει ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Μοσκοβισί, σε απάντησή του στον ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας, Νίκο Χουντή.

Ο Νίκος Χουντής, με ερώτησή του, κατήγγειλε τους θεσμούς και την Ελληνική Κυβέρνηση, ότι αποφάσισαν την αύξηση της φορολογίας στα καύσιμα, που ήδη είναι η υψηλότερη στην ΕΕ, και μάλιστα χωρίς να έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής στην ερώτησή του, μεταξύ άλλων, σημείωνε ότι, «Ο νόμος 4093/2012 για την πάταξη του λαθρεμπορίου εκδόθηκε με βάση το Μνημόνιο Συνεννόησης, αλλά, 4 χρόνια μετά την ψήφισή του, εκκρεμούν υπουργικές αποφάσεις και, ως εκ τούτου, δεν υλοποιήθηκε ποτέ, ενώ απορρόφησε πάνω από 100 εκ δημοσίων και ιδιωτικών πόρων για «μελέτες, άξονες μέτρων, καταγραφή, απογραφή δεξαμενών, κλπ.».

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής μάλιστα, συμπλήρωνε: «Το σύστημα ελέγχου εισροών – εκροών στα πρατήρια πετρελαιοειδών έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί έως τον Αύγουστο 2014, είναι ακόμη ατελές και αναξιοποίητο. Δεν υπάρχει διασύνδεση της Δημόσιας Διοίκησης με τα πρατήρια, δεν διασταυρώνονται τα στοιχεία, δεν υπάρχει μηχανισμός πιστοποίησης και ελέγχου και δεν έχουν προβλεφθεί ούτε τα έξοδα για την υλοποίηση τέτοιων μέτρων».

Στην απάντησή του, ο κ. Μοσκοβισί, ουσιαστικά επιβεβαιώνει τα ανωτέρω και δείχνει ότι τίποτα δεν έχει γίνει από όσα είχαν αποφασιστεί και πριν, αλλά και τον Αύγουστο του 2015. Δηλαδή δεν έχει εκδοθεί ακόμη η κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την νομοθεσία, για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων και τα σχετικά μέτρα για τον εντοπισμό δεξαμενών αποθήκευσης, για το συνδεδεμένο με την ΓΓΔΕ σύστημα ελέγχου εισροών-εκροών κλπ, όπως και την έγκριση στρατηγικής κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων και καπνικών προϊόντων, που υπήρχε δέσμευση υιοθέτησης μέχρι τον Μάιο του 2016.

Τονίζει συγκεκριμένα ο κ. Μοσκοβισί ότι, «Το συμπληρωματικό Μνημόνιο Συνεννόησης, το οποίο υπέγραψε η κυβέρνηση στις 16 Ιουνίου 2016 στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων στον τομέα αυτόν με στόχο να συνεχιστούν και να διευρυνθούν οι προσπάθειες για την πάταξη του λαθρεμπορίου που έχουν αναληφθεί τα τελευταία έτη, μεταξύ άλλων, στο Μνημόνιο Συνεννόησης που υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2015, και στα οποία περιλαμβάνονται τα εξής: i) η έγκαιρη εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης και του σχεδίου δράσης για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων, καθώς και των σχετικών μέτρων για τον εντοπισμό δεξαμενών αποθήκευσης και για την εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών που αποφασίστηκαν το φθινόπωρο του 2015 ως προαπαιτούμενο για την εκταμίευση επιμέρους δόσης του δανείου του ΕΜΣ.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος συνεχίζει, αναφέροντας ότι, υπάρχει επίσης δέσμευση για «έγκριση στρατηγικής κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων και καπνού έως τον Μάιο του 2016» καθώς και δέσμευση για «αγορά σαρωτών για τον εξοπλισμό των τριών κύριων διεθνών λιμένων έως τον Ιανουάριο του 2017 και πλήρη θέση τους σε λειτουργία έως τον Σεπτέμβριο του 2017 (ως βασικό παραδοτέο)».

Εντύπωση προκαλεί τέλος, η επισήμανση του Ευρωπαίου Επιτρόπου στην κατάληξη της απάντησής του, όπου χαρακτηρίζει «σημαντική συνιστώσα της προσέγγισης» τη «μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της» (!!!), υπονοώντας προφανώς την πλήρη ανεξαρτητοποίηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που ήδη έχει θεσπίσει η κυβέρνηση, κατ’ απαίτηση των δανειστών, με τον ν. 4389/2016 και πρόκειται να ενεργοποιηθεί από την 01.01.2017.

 

Το Γραφείο Τύπου                                                                                 12.10.2016