Αγρότες, νέο Μνημόνιο και «Λαϊκή Ενότητα»

0
454

Γιάννης Τόλιος, υποψήφιος της «Λαϊκής Ενότητας» στη Β’ Αθήνας

Το νέο Μνημόνιο που δυστυχώς ψήφισε στη Βουλή η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με στήριξη των κομμάτων του παλαιού μνημονιακού τόξου (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι) και τις ευλογίες της «τερατρόϊκα» (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ-ΕΜΣ), θα πλήξει με τα υφεσιακά μέτρα που προωθεί την οικονομία και τα λαϊκά εισοδήματα, ενώ θα αυξήσει την ήδη εκρηκτική ανεργία ιδιαίτερα των νέων. Μεγάλο πλήγμα θα υποστούν οι μικρομεσαίοι αγρότες. Τα μέτρα που περιέχονται στο 3ο μνημόνιο, θα εντείνουν την εγκατάλειψη της αγροτικής παραγωγής και της αγροτικής γης, χιλιάδες μικροί και μεσαίοι αγρότες θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα επιβίωσης και ανεργίας, ενώ θα ενταθεί παράλληλα και η διατροφική εξάρτηση της χώρας.

Μέτρα-λαιμητόμος του Μνημονίου σε βάρος των αγροτών

Ειδικότερα τα μέτρα-λαιμητόμος του νέου Μνημονίου σε βάρος των αγροτών αφορούν: πρώτον, αύξηση φορολογικού συντελεστή εισοδήματος από 13% στο 26% το 2016 και αμέσως μετά 29%. δεύτερον, διπλασιάζεται η προκαταβολή φόρου στο 55% και μάλιστα αναδρομικά για τα εισοδήματα του 2014 και βαθμιαία στο 75% και στο 100%. τρίτον, καταργείται σταδιακά η επιστροφή φόρου (επιδότηση) στο αγροτικό πετρέλαιο. τέταρτον, αυξάνεται ο ΦΠΑ στο 23% για όλα τα καλλιεργητικά μέσα, εφόδια, υπηρεσίες (φάρμακα, λιπάσματα, σπόροι κλπ) με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους παραγωγής. πέμπτον, τριπλασιάζονται οι εισφορές στον ΟΓΑ. έκτον, περικόπτονται οι αγροτικές συντάξεις. έβδομο, μονιμοποιείται ο ΕΝΦΙΑ για αγροτικά σπίτια, αγροτεμάχια κά. Τέλος υιοθετείται η απαράδεκτη πρόταση του ΟΟΣΑ για απελευθέρωση των ημερών φρέσκου γάλακτος (θα καθορίζονται από τον παρασκευαστή), σε βάρος των εγχώριων παραγωγών και καταναλωτών και υπέρ εισαγόμενων από βόρειες χώρες της ΕΕ. Αυτή η λαίλαπα μέτρων, θα συνθλίψει ότι έχει μείνει ακόμα όρθιο στον αγροτικό τομέα και στην ελληνική ύπαιθρο.

Παραγωγική ανασυγκρότηση στον αγροτικό τομέα

Για τη «Λαϊκή Ενότητα» ο αγροτικός τομέας θεωρείται κρίσιμης σημασία, τόσο από την άποψη εξασφάλισης των αναγκαίων τροφίμων για την ελληνική κοινωνία, όσο για την απασχόληση και επιβίωση των αγροτών, καθώς την προμήθεια πρώτων υλών σε διάφορους κλάδους της μεταποίησης, τη διατήρηση ζωντανών οικισμών στην περιφέρεια, προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς, περιβάλλοντος, βιοποικιλότητας, κά.

Ειδικότερα στον αγροτικό τομέα για τη «Λαϊκή Ενότητα» προτεραιότητα έχει η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης εθνικής αγροτικής πολιτικής με στόχο την ενίσχυση της διατροφικής επάρκειας, της οικολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, της ενίσχυσης των δημόσιων υποδομών, την αύξηση της αγροτικής απασχόλησης, τη βελτίωση της θέσης των αγροτών και ιδιαίτερα των νέων αγροτών.

Η προώθηση της συγκεκριμένης πολιτικής συνδέεται με την εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και ποιοτικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας, με στόχο την παραγωγή επώνυμων πιστοποιημένων προϊόντων. Επίσης θεωρεί αναγκαίο το συντονισμό και τη συνεργασία των διαφόρων κρίκων της παραγωγικής αλυσίδας από τον παραγωγό ως τον τελικό καταναλωτή διασφαλίζοντας καλύτερες τιμές και περιορίζοντας τη δράση των μεσαζόντων. Τάσσεται υπέρ της προστασίας και πιστοποίησης ντόπιων ποικιλιών και αυτόχθονων φυλών ζώων και απαιτεί νομοθετική απαγόρευση της χρήσης «γενετικά τροποποιημένων οργανισμών» (GMOs) στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

Η «Λαϊκή Ενότητα» αντιτίθεται στις αντιαγροτικές ρυθμίσεις της νέας ΚΑΠ και ζητά αναδιανομή κονδυλίων υπέρ των μεσογειακών προϊόντων και των μικρομεσαίων αγροτών. Τάσσεται υπέρ της αύξησης των επενδύσεων σε υποδομές, αγροτική έρευνα και διάχυση υφιστάμενης τεχνογνωσίας στον αγροτικό κόσμο. Είναι κάθετα αντίθετη στη Συμφωνία Τ.Τ.Ι.Ρ. (Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων) μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ, που ενισχύει την ασυδοσία των πολυεθνικών στις επενδύσεις, στο εμπόριο και στην παραγωγή γεννητικά τροποποιημένων τροφίμων.

Η «Λαϊκή Ενότητα» αγωνίζεται για πολύπλευρη στήριξη των αγροτών, κυρίως της οικογενειακής γεωργίας και της κτηνοτροφίας, με την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, εξασφάλιση χαμηλότοκης τραπεζικής χρηματοδότησης, δημιουργία τράπεζας αγροτικού σκοπού, ρύθμιση αγροτικών χρεών, αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές, δίκαιη φορολογική μεταχείριση, καθιέρωση φθηνού αγροτικού πετρελαίου και μειωμένου τιμολογίου ΔΕΗ. Δίνει επίσης ιδιαίτερη σημασία στην εγκατάσταση νέων αγροτών στην ύπαιθρο, στην αναζωογόνηση και ίδρυση βιώσιμων αγροτικών συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών και άλλων μορφών κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Τέλος θεωρεί αναγκαία τη στήριξη των εξαγωγικών προσπαθειών με διακρατικές εμπορικές συμφωνίες, επαναφορά του θεσμού του εμπορικού ακόλουθου στις πρεσβείες και εφαρμογή μιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής ισότιμης συνεργασίας με όλες τις χώρες.

Εξυπακούεται ότι οι προτάσεις για τον αγροτικό τομέα, συνδέονται με τους γενικότερους στόχους της παραγωγικής ανασυγκρότησης, κατάργησης της λιτότητας, διαγραφής μεγαλύτερου μέρους του χρέους, εθνικοποίηση τραπεζών, κά, τα οποία δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στα όρια της ευρωζώνης, γεγονός που κάνει αναγκαία τη μετάβαση στο εθνικό νόμισμα και την ανάκτηση του ελέγχουν των βασικών μοχλών οικονομικής πολιτικής για εξασφάλιση προοδευτικής εξόδου από την κρίση με ορίζοντα τη σοσιαλιστική προοπτική. Οι έλληνες αγρότες έχουν πολλούς λόγους να αποδοκιμάσουν παλιά και νέα μνημονιακά κόμματα, αλλά έχουν ένα βασικό λόγο να στηρίξουν τη «Λαϊκή Ενότητα», ως συνεπή και μαχητική αντιμνημονιακή δύναμη που ανοίγει ελπιδοφόρες προοπτικές στην ελληνική κοινωνία.