Η Λαϊκή Ενότητα καταγγέλλει τη διοίκηση του ΟΠΑΠ η οποία, αυθαίρετα και αναιτιολόγητα, προχώρησε στην απόλυση τεσσάρων εργαζομένων.

Στον ΟΠΑΠ δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ούτε ένα υποτυπώδες σύστημα αξιολόγησης και η επιχειρηματολογία περί «ανεπάρκειας» χρησιμοποιείται μόνο ως άλλοθι αλλά και σαν μια προσπάθεια κατατρομοκράτησης των εργαζομένων. Δηλαδή η απόλυση λόγω «ανεπάρκειας» και «κακής απόδοσης»… καραδοκεί.

Η Λαϊκή Ενότητα συμπαρίσταται στους απολυμένους και καλεί την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας να παρέμβει προκειμένου να ανακληθούν οι παράνομες απολύσεις.

Ο ΟΠΑΠ ήταν μία απολύτως κερδοφόρα επιχείρηση που στήριζε τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά και κοινωνικές υποδομές. Παρόλα αυτά πωλήθηκε στους ιδιώτες αντί «πινακίου φακής» και άνοιξε τον δρόμο για απολύσεις προσωπικού για να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα και οι σκοπιμότητες του ιδιώτη.

Η Λαϊκή Ενότητα καλεί τη διοίκηση του ΟΠΑΠ να ανακαλέσει τις απολύσεις που είναι παράνομες, καταχρηστικές και εκβιαστικές.

Παράλληλα να προβεί μετά από διάλογο με τους εργαζόμενους σε υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με ικανοποιητικούς όρους που να αντιστοιχούν στην κερδοφορία του και να διασφαλίζουν την μόνιμη σχέση εργασίας όλου του προσωπικού.

Τμήμα Εργατικής Πολιτικής ΛΑ.Ε.

21/09/2017