Χαιρετισμός της Σοσιαλιστικής Προοπτικής στις εργασίες της Ιδρυτικής Συνδιάσκεψης της ΛΑΕ

0
1741

Συναγωνιστές και Συναγωνίστριες,
η Σοσιαλιστική Προοπτική χαιρετίζει την Ιδρυτική Συνδιάσκεψή σας.
Το χάσμα ανάμεσα στον λαό και σε αυτούς που δρουν στ’ όνομά του βαθαίνει επικίνδυνα, χάσκει χαώδες.
Αν δεν το γεφυρώσουμε, αν δεν δώσουμε προοδευτικό, δημοκρατικό προσανατολισμό στην λαϊκή αγανάκτηση, αν δεν συμβάλουμε, όσο μας αναλογεί ο καθένας / η κάθε μια στη συγκρότηση του υποκειμένου της πολιτικής αλλαγής και της σοσιαλιστικής μετεξέλιξης, αν αφήσουμε τις περισσότερο ή λιγότερο συντηρητικές δυνάμεις και τις ξεπουλημένες ηγεσίες να αλωνίζουν στην κεντρική πολιτική σκηνή, σύντομα αυτός ο πρώιμος, χονδροειδής, βάρβαρος ελληνικός φασισμός θα μεταλλαχθεί σε κάτι πιο εκπλεπτυσμένο και πολύ πιο επικίνδυνο.
Τουναντίον, η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει έναν από τους σταθμούς προοδευτικής μετουσίωσης της διεθνοποιημένης κρίσης και της ωριμάζουσας προεπαναστατικής περιόδου σε μια προοπτική κοινωνικά δίκαιης και περιβαλλοντικά ισόρροπης ανάπτυξης.
Η Σοσιαλιστική Προοπτική, ως γνήσιος εκφραστής της πατριωτικής, σοσιαλιστικής αριστεράς, υποστηρίζουμε πως η ολική σύγκρουση με το κοινοτικό κατεστημένο και τον νεοφιλελεύθερο ζουρλομανδύα της Ευρωζώνης είναι αναπόφευκτη.
Έχει όμως σημασία να αναγνωρίσουμε το αφετηριακό σημείο μας: ζητούμενο είναι η συγκρότηση και η εφαρμογή ενός εναλλακτικού σοσιαλιστικού σχεδίου πολιτειακής, παραγωγικής, κοινωνικοοικονομικής ανασυγκρότησης της εθνικά ανεξάρτητης και λαϊκά κυρίαρχης Ελλάδας, εντασσόμενο στον στρατηγικό στόχο της σοσιαλιστικής, δημοκρατικής, κοινωνικής μετεξέλιξης.
Από αυτό ξεκινώντας διαπιστώνουμε την ανάγκη ρήξης με την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την ανάγκη σοβαρής και διακηρυγμένης προετοιμασίας της διαχείρισης μιας νομισματικής αλλαγής.
Πριν από ένα μήνα στις 18 Μάη καταθέσαμε μια συγκεκριμένη πρόταση προς όλους –ες τους / τις συναγωνιστές –ριες της αντιμνημονιακής, αντινεοφιλελεύθερης έκφρασης: τον συντονισμό μας στο πλαίσιο ενός καθορισμένου και δημοσίως ανακοινωμένου προγράμματος ανοικτών πολιτικών εκδηλώσεων, συνδιοργανωμένες σε επιλεγμένες πόλεις της ελληνικής επικράτειας, με συγκεκριμένο θεματικό προσανατολισμό κάθε φορά, καλύπτοντας τις διαφορετικές πτυχές του σχεδίου μας. Ένα κοινό οδοιπορικό σύνδεσής μας με τις κοινωνικές δυνάμεις και από κοινού ανάπτυξης των πτυχών της εναλλακτικής πρότασής.
Επιπλέον διατυπώσαμε την ανάγκη συνάντησης και συνεργασίας με όλες τις προοδευτικές, δημοκρατικές, εθνικοαπελευθερωτικές, σοσιαλιστικές δυνάμεις της Ευρώπης, της Εγγύς και Μέσης Ανατολής και της Παρευξείνιας Ζώνης.
Θεωρούμε πως είναι χρήσιμο να επαναλάβουμε την πρότασή μας και από το βήμα της Ιδρυτικής Συνδιάσκεψής σας, για την οποία ελπίζουμε να ολοκληρωθεί μέσα από γόνιμες διεργασίες συμβάλλοντας κι εσείς στη νέα γεφύρωση του ριζοσπαστικού με το ρεαλιστικό, στη σύγχρονη συνάντηση της εθνικής ανεξαρτησίας με την λαϊκή κυριαρχία.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,
Το Εκτελεστικό Γραφείο της Σοσιαλιστικής Προοπτικής.