Χαιρετισμός Δημήτρη Στρατούλη στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Τριτέκνων

0
876
mde

Να μπει ένα τέλος στη μνημονιακή φτωχοποίηση των λαϊκών οικογενειών με τρία και περισσότερα παιδιά

Χαιρετισμός Δημήτρη Στρατούλη μέλους της ΠΓ της ΛΑΕ στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Τριτέκνων

Οι τρίτεκνες οικογένειες πρέπει να εξομοιωθούν με τις πολύτεκνες και όλες μαζί να στηριχτούν από την πολιτεία για λόγους, πρώτα απ’ όλα, κοινωνικής προστασίας, γιατί έχουν αντικειμενικά μεγαλύτερη ανάγκη, ιδιαίτερα σε περίοδο φτωχοποίησης τους λόγω της εφαρμογής των μνημονίων της λιτότητας.

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων των τριτέκνων αποτελεί συμπληρωματικά ένα σημαντικό εργαλείο άσκησης δημογραφικής πολιτικής σε μία περίοδο που η όξυνση του προβλήματος αυτού στη χώρα μας αρχίζει να έχει ιδιαίτερα αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Οι συνεχιζόμενες επί 7 χρόνια  μνημονιακές πολιτικές  λιτότητας, η ύφεση και κατά συνέπεια η δραματική αύξηση της ανεργίας, οι μειώσεις μισθών και η συνεπαγόμενη συρρίκνωση των εσόδων της κοινωνικής ασφάλισης, οι σφαγιαστικές μειώσεις δαπανών κοινωνικής προστασίας καθώς και η εντεινόμενη γήρανση του πληθυσμού έχουν οδηγήσει στην όξυνση του δημογραφικού προβλήματος στη χώρα μας.

Η ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ στηρίζει το δικαίωμα στην τεκνοποιία όλων όσοι ζουν στη χώρα και απαιτεί να παρέχονται από την Πολιτεία οι αναγκαίοι υλικοί πόροι, για την προστασία του. Να υπάρξουν μέτρα πολιτικής για τη στήριξη της μητρότητας, την ενίσχυση των υπό κατάρρευση κοινωνικών υποδομών (π.χ. οι βρεφονηπιακοί σταθμοί),  της κοινωνικής πρόνοιας, της λαϊκής στέγης, των νέων ζευγαριών, της απασχόλησης και των λαϊκών εισοδημάτων καθώς και για τη στήριξη και αναβάθμιση των  κοινωνικών πολιτικών.

Για την προώθηση των παραπάνω κοινωνικών πολιτικών στήριξης των τρίτεκνων και πολύτεκνων λαϊκών οικογενειών είναι αναγκαία η κατάργηση των Μνημονίων της λιτότητας και η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, που συνοδευόμενο από ένα φιλολαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας θα οδηγήσει σε ενίσχυση της απασχόλησης, των πολιτικών κοινωνικής προστασίας και της αγοραστικής δύναμης των λαϊκών οικογενειών.

Η ένταξη των τριτέκνων στο νόμο 1910/1944 και κατά συνέπεια η εξομοίωσή τους με τους πολύτεκνους είναι σήμερα αναγκαία ΟΣΟ ΠΟΤΕ για την αντιμετώπιση σε μεγάλο βαθμό των προβλημάτων των 200.000 τριτέκνων οικογενειών της χώρας μας.

Η ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ θεωρεί ότι αυτό το αίτημα των τριτέκνων, που εκκρεμεί για δεκαετίες, είναι δίκαιο και αναγκαίο και θα το στηρίξει με όλους τους δυνατούς πολιτικούς και αγωνιστικούς τρόπους.

Το Γραφείο Τύπου της ΛΑ.Ε.

Αθήνα 6/3/2017