Δήλωση Δ. Στρατούλη για την επιβολή κομίστρων μεταφοράς στα παιδιά με ειδικές ανάγκες στο ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ Ίδρυμα

0
772

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήλωση Δημήτρη Στρατούλη, μέλους της ΠΓ της ΛΑΕ, για την επιβολή κομίστρων μεταφοράς στα παιδιά με ειδικές ανάγκες στο ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ Ίδρυμα

Η επιβολή κομίστρων μεταφοράς στα παιδιά με ειδικές ανάγκες στο ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ Ίδρυμα ως πράξη κοινωνικής αναλγησίας πρέπει άμεσα να ανακληθεί

Ο Δημήτρης Στρατούλης, μέλος της ΠΓ της ΛΑΕ, μετά από συνάντησή του με γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες που εκπαιδεύονται στο ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ Ίδρυμα έκανε την εξής δήλωση:

«Η μη εξόφλησή έστω και μέρους των τρεχόντων, αλλά και των παλαιότερων, οφειλών του ΕΟΠΠΥ προς το ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ίδρυμα, που συνολικά ανέρχονται στο ποσό των 240.000 ευρώ, έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία της πλήρους κάλυψης των αναγκών μεταφοράς των εξυπηρετουμένων, κυρίως παιδιών με ειδικές ανάγκες, από το ίδρυμα και την μη καταβολή δεδουλευμένων 2 μηνών στους εργαζόμενους σε αυτό.

Η άρνηση από το υπουργείο ακόμα και της καταβολής του αναγκαίου μικρο-ποσού για την αντιμετώπιση των εξόδων μεταφοράς μέχρι το πέρας της τρέχουσας σχολικής περιόδου εξαναγκάζει τους γονείς να καταβάλουν τα σχετικά κόμιστρα για τα παιδιά τους και οδηγεί στο κοινωνικά ανάλγητο φαινόμενο να αποκλείονται από την μεταφορά στο ίδρυμα παιδιά με ειδικές ανάγκες, που οι γονείς τους αδυνατούν να καταβάλουν αυτή τη νέα οικονομική επιβάρυνση.

Η ΛΑΕ καλεί την διοίκηση του ΕΟΠΠΥ αλλά και το υπουργείο Κοινωνικής Προστασίας, να καλύψουν άμεσα τις οφειλές και τις άλλες υποχρεώσεις τους προς το ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ίδρυμα ώστε να αποτραπούν τα παραπάνω αντικοινωνικά και απάνθρωπα φαινόμενα σε βάρος παιδιών με ειδικές ανάγκες και των γονέων τους και να μην υπονομεύεται και με αυτό τον τρόπο η μέχρι τώρα δημόσια λειτουργία του ιδρύματος».

Αθήνα, 08/03/2017

Γραφείο Τύπου